KATAR – TEATR
Finał 8 grudnia 2018 r.

KONFRONTACJE AMATORSKIEJ
TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ REGIONU

zgłoszenia do 20 października

KATAR – TEATR

 1. W Konfrontacjach, które mają charakter konkursu, mogą wziąć udział indywidualni twórcy-amatorzy oraz amatorskie zespoły teatralne prezentujące wszelkie formy teatralne, a także oryginalne przedsięwzięcia artystyczne łączące teatr z innymi dziedzinami sztuki.
 2. Konfrontacje będą przebiegały dwuetapowo

  • I etap: kwalifikacji spektakli do przeglądu finałowego dokona komisja powołana przez Organizatora na podstawie nagrania,
  • II etap: finałowy przegląd konkursowy, który odbędzie się 8 grudnia 2018 r. w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki Od Nowa.

 3. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie formularza online na stronie: www.woak.torun.pl do 20 października 2018 r. i przesłanie wymaganych załączników zgodnie z wyborem podanym w karcie zgłoszenia.

 4. Zgłoszone spektakle nie mogą trwać dłużej niż 40 minut. Do udziału w przeglądzie konkursowym mogą być wyjątkowo dopuszczone przez Organizatora spektakle dłuższe, ale przekroczenie limitu czasu musi być uzasadnione względami artystycznymi.

 5. Nagranie całego spektaklu lub jego próby powinno być wykonane ze statycznego ustawienia kamery i rejestrować ogólny plan.

 6. Jury powołane przez Organizatora przyzna nagrody finansowe i wyróżnienia (pula nagród: 6000.00 zł).

 7. Organizator zapewnia scenę 8 x 8 m, standardowe oświetlenie sceniczne i niektóre elementy scenografii, zgodnie z opisem w riderze technicznym.

 8. Nieodłącznym elementem regulaminu są informacje zamieszczone w założeniach ogólnych Konfrontacji.

 

 

WYPEŁNIJ KARTĘ ZGŁOSZENIA - TUTAJ

KARTA ZGŁOSZENIA
XXVII KONFRONTACJE AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ REGIONU
KATAR 2018
Teatr1. Nazwa zespołu / wykonawca *


wiek wykonawców (od-do):                 


2. Tytuł spektaklu *


3. Instytucja delegująca / patronująca:

nazwa:                

miejscowość:  

telefon:              

e-mail:                


4. Kierownik / instruktor zespołu / zgłaszający / adres do korespondencji:

Imię i nazwisko * :                

Miejscowość*:                        

Kod pocztowy*:                      

Ulica*:                                           

Nr domu/Nr mieszkania*

Telefon*:                                      

E-mail*:                                        


5. Autor*:                 


6. Scenariusz*:      


7. Reżyseria*:        


8. Scenografia*:     


9. Oświetlenie*:     


10. Dźwięk*:            


11. Muzyka*:          


12. Autor zdjęć nadesłanych do folderu*:     


13. Pozostali twórcy / autorzy spektaklu:     


14. Czas trwania spektaklu (prosimy o dokładne oszacowanie i przestrzeganie podczas prezentacji konkursowej)*:     


15. Czas montażu i przygotowania do spektaklu*:     


16. Czas demontażu scenografii*:     


17. Wymagania techniczne:

a) oświetlenie (dokładne rozmieszczenie reflektorów, dołączyć scenariusz w wersji elektronicznej (.jpg lub .pdf)
ze zmianami oświetlenia w poszczególnych scenach):


b) nagłośnienie i ilość sprzętu audio:     


c) przestrzeń sceniczna
(wymiary, ustawienie względem widowni, dołączyć szkic sytuacyjny(.jpg lub .pdf)):


18. Krótka informacja o prezentowanym spektaklu
(informacja zostanie opublikowana w programie Konfrontacji)*:


19. Krótka informacja o zespole
(nagrody, wyróżnienia i inne ważne wydarzenia*:


20. Występują:


1) imię i nazwisko:                   
funkcja / rola w spektaklu:


2) imię i nazwisko:                   
funkcja / rola w spektaklu:


3) imię i nazwisko:                   
funkcja / rola w spektaklu:


4) imię i nazwisko:                   
funkcja / rola w spektaklu:


5) imię i nazwisko:                   
funkcja / rola w spektaklu:


6) imię i nazwisko:                   
funkcja / rola w spektaklu:


7) imię i nazwisko:                   
funkcja / rola w spektaklu:


8) imię i nazwisko:                   
funkcja / rola w spektaklu:


9) imię i nazwisko:                   
funkcja / rola w spektaklu:


10) imię i nazwisko:               
funkcja / rola w spektaklu:


11) imię i nazwisko:               
funkcja / rola w spektaklu:


12) imię i nazwisko:               
funkcja / rola w spektaklu:


13) imię i nazwisko:               
funkcja / rola w spektaklu:


14) imię i nazwisko:               
funkcja / rola w spektaklu:


15) imię i nazwisko  :              
funkcja / rola w spektaklu:


21. Instruktorzy i obsługa techniczna:

1) imię i nazwisko:                    
funkcja / rola w spektaklu: 


2) imię i nazwisko:                    
funkcja / rola w spektaklu: 


3) imię i nazwisko:                    
funkcja / rola w spektaklu: 


22. Wybierz sposób przesłania prezentacji:

link z możliwością pobrania pliku:  

przesłanie spektaklu na płycie CD/DVD, nagranego w formacie MP4 H264
pod adres: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu ul. Szpitalna 8, 87-100 Toruń


23. Załączniki obowiązkowe (.doc) *:

scenariusz            
scenopis                
opis spektaklu    

zdjęcia ze spektaklu (.jpg) :
24. Informacje dla Organizatora:

Warunkiem udziału w przeglądzie jest akceptacja regulaminu KATAR 2018:

Oświadczam, że regulamin konkursu jest mi znany. Akceptuję jego treść i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień. Zgłaszając w/w spektakl do konkursu oświadczam, że jestem wyłącznym autorem koncepcji inscenizacji, przysługuje mi całość autorskich praw majątkowych i osobistych do spektaklu jako dzieła, jestem uprawniony do rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń oraz że wyrażono skutecznie odpowiednią zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób przedstawionych w materiałach przekazanych organizatorowi oraz przez organizatora przygotowanych przed, w trakcie i po zakończeniu Konfrontacji KATAR 2018, w zakresie koniecznym do rozporządzania i korzystania z niej przez organizatora konkursu, zgodnie z postanowieniami regulaminu.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133, poz. 883 z dnia 29.08.1997 roku oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora wyłącznie do kontaktu w celach informacyjnych i tym samym zobowiązuję organizatorów do starannego przechowywania w zbiorze danych Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu bez prawa wglądu osób trzecich w ich zawartość bez mojej zgody. Zgodnie z obowiązującym prawem przysługuje mi również prawo do cofnięcia swojej zgody wglądu oraz zmiany swoich danych osobowych.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach, filmach wykonanych/zrealizowanych podczas Konfrontacji przez osobę posiadającą upoważnienie organizatora w materiałach o charakterze informacyjnym, promocyjnym oraz na stronach internetowych (www.woak.torun.pl, https://www.facebook.com/WOAKtorun, www.youtube.com)

* - pola obowiązkowe

Po wypełnieniu danych i wciśnięciu przycisku "Wyślij"
poczekaj aż załadują się pliki i pokaże się komunikat:
"Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy. Wkrótce się z Tobą skontaktujemy."

 

KIEDY Finał 8 grudnia 2018 r.
TERMIN ZGŁOSZEŃ do 20 października 2018 r.
INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

katar@woak.torun.pl

56 652 27 55

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE