KATAR – MUZYKA
Finał 30 marca 2019 r.

KONFRONTACJE AMATORSKIEJ
TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ REGIONU
zgłoszenia do 23 lutego 2019 r.

KATAR – MUZYKA

 1. W konkursie mogą wziąć udział zespoły i wykonawcy indywidualni – formuła artystyczna zgłaszanych utworów i prezentacji jest otwarta.

 2. Do 23 lutego 2019 r. czekamy na zgłoszenia online na stronie: woak.torun.pl i trzy utwory oraz ich teksty, jeśli są to utwory autorskie (teksty: doc./pdf/txt/docx, muzyka: mp3/wma, linki),

 3. Kwalifikacje:

I etap: przesłuchanie nagrań przez jury i nominacja dwóch utworów do prezentacji podczas finałowego koncertu konkursowego.

II etap: finałowy koncert konkursowy 30 marca 2019 r. w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki Od Nowa.

 1. Nagrody:
 • Jury przyzna nagrody finansowe i wyróżnienia.
 • Nagrodę otrzyma laureat głosowania publiczności podczas finałowego koncertu konkursowego.
 • Pula nagród jest nie mniejsza niż 6000 zł.
 • Organizator funduje nagrodę w postaci realizacji teledysku do wybranego utworu i sesji zdjęciowej przy udziale instruktorów Ośrodka.
 1. Organizator zapewnia profesjonalne nagłośnienie, oświetlenie sceny, standardowy zestaw perkusyjny, wzmacniacze gitarowe i możliwość przeprowadzenia próby.

 2. Uczestnicy przywożą własne instrumenty, przetworniki dźwięku, werbel, talerze, stopę i pałki.

 3. Nieodłącznym elementem regulaminu są informacje zamieszczone w założeniach ogólnych Konfrontacji.

Przegląd Konfrontacji Muzyka jest organizowany w partnerstwie z Radiem Gra, Akademickim Centrum Kultury i Sztuki Od Nowa oraz Muzycznym Kramem TV Toruń .

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

KARTA ZGŁOSZENIA
XXVIII KONFRONTACJE AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ REGIONU
KATAR 2019
Muzyka

1. Nazwa zespołu*:

2. Miejscowość*:

3. Dane do kontaktu (osoba reprezentująca zespół):

Imię i nazwisko*:

Telefon*:

E-mail*:

4. Gatunek wykonywanej muzyki (według własnej oceny)*:

5. Instytucja patronująca (jeśli jest):

6. Utwory zgłoszone do konfrontacji: (proszę podać kompletne i czytelnie dane twórców dla potrzeb ZAiKS)

a) Tytuł pierwszego utworu*:
autor tekstu*:
autor muzyki*:

b) Tytuł drugiego utworu*:
autor tekstu*:
autor muzyki*:

c) Tytuł trzeciego utworu*:
autor tekstu*:
autor muzyki*:

7. Skład zespołu:

artysta 1
Imię i nazwisko:
Wiek wykonawcy:
Instrument:

artysta 2
Imię i nazwisko:
Wiek wykonawcy:
Instrument:

artysta 3
Imię i nazwisko:
Wiek wykonawcy:
Instrument:

artysta 4
Imię i nazwisko:
Wiek wykonawcy:
Instrument:

artysta 5
Imię i nazwisko:
Wiek wykonawcy:
Instrument:

artysta 6
Imię i nazwisko:
Wiek wykonawcy:
Instrument:

8. Potrzeby w zakresie nagłośnienia:

a) ilość mikrofonów wokalnych*:

c) ilość linii do instrumentów*:

b) ilość wzmacniaczy basowych*:

d) ilość wzmacniaczy gitarowych*:

e) inne informacje dla akustyka:

9. Krótka informacja o zespole – nagrody, wyróżnienia i inne ważne wydarzenia w historii zespołu*

10. Informacje dodatkowe dla Organizatora:

Warunkiem udziału w przeglądzie jest akceptacja regulaminu KATAR 2019, którego nieodłącznym elementem są informacje zamieszczone w założeniach ogólnych Konfrontacji:

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1) Administratorem danych osobowych Pani/Pana/dziecka jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu ul. Szpitalna 8
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu jest Pani Marzenna Szymecka, e-mail: iod@woak.torun.pl
3) Dane osobowe Pani/Pana/dziecka przetwarzane będą w zbiorze danych osobowych o nazwie „Uczestnicy KATAR”. Dane są zbierane w celu ewidencji oraz identyfikacji uczestnika konkursu i wydania zaświadczenia uczestnictwa – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 12 października 1993 r. (Dz. U. Nr 103 z dnia 29 października 1993 r. poz.472).
4) Dane osobowe Pani/Pana/dziecka będą przechowywane przez okres: niezbędny do realizacji projektu
5) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana/dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
6) „Baza newsletter” jest wykorzystywana za osobną zgodą, dotyczy ona tylko wysyłki informacji o wydarzeniach i warsztatach jakie oferuje WOAK Toruń w postaci newslettera przez okres istnienia oferty przy współpracy z firmą FreshMail Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie
7) Mają państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8) Mają państwo prawo do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji w formie newslettera w dowolnym momencie przez link umieszczony w każdej wiadomości „newsletter”

- *Oświadczam, że regulamin konkursu jest mi znany. Akceptuję jego treść i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.
TAK

NIE

- *Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka1) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i realizacji konkursu, którego organizatorem jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu (WOAK) zgodnie z (RODO art. 6 ust. 1 lit b).
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych lub danych osobowych dziecka jest warunkiem zawarcia umowy.
TAK

NIE

- *Wyrażam zgodę na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego/mojego dziecka1) w materiałach audio-wizualnych, audio i fotograficznych lub ich fragmentach („Materiały”) , wykonanych w trakcie konkursu. Zgoda niniejsza obejmuje wykorzystanie utrwalanie, zwielokrotnianie, obróbkę, powielanie oraz rozpowszechnianie Materiałów lub ich fragmentów za pośrednictwem dowolnej techniki i metody przez WOAK-u
TAK

NIE

- *Wyrażam zgodę na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego/mojego dziecka1) na portalach społecznościowych Ośrodka (facebook, google+, youtube, twitter, instagram, flickr, itp.) oraz na stronie internetowej www.woak.torun.pl
TAK

NIE

- *Oświadczam, że zostałam poinformowana/zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo gdy są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, poprzez dostarczenie takiego pisemnego żądania bezpośrednio Wojewódzkiemu Ośrodkowi Animacji Kultury w Toruniu. Wycofanie zgody na nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
TAK

NIE

- *Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera w celu przesyłania treści informacyjnych na mój adres e-mail podany powyżej.
TAK

NIE

11. Załączniki

PRZEŚLIJ PLIKI Z UTWORAMI (MP3, WMA)

PRZEŚLIJ PLIKI Z TEKSTAMI (doc, pdf, txt)

LUB

Podaj link do strony z możliwością pobrania pierwszego utworu:

Podaj link do strony z możliwością pobrania drugiego utworu:

Podaj link do strony z możliwością pobrania trzeciego utworu:

* - pola obowiązkowe

Po wypełnieniu danych i wciśnięciu przycisku "Wyślij"
poczekaj aż załadują się pliki i pokaże się komunikat:
"Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy. Wkrótce się skontaktujemy."

 

 

KIEDY Finał 30 marca 2019 r.
TERMIN ZGŁOSZEŃ do 23 lutego 2019 r.
MIEJSCE Akademickie Centrum Kultury i Sztuki Od Nowa
INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

katar@woak.torun.pl

56 652 27 55

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE