KATAR – FOTOGRAFIA
Finał 9 czerwca 2017 r.

KONFRONTACJE AMATORSKIEJ
TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ REGIONU

zgłoszenia do 7 maja

fotografia

KATAR – FOTOGRAFIA

 

 

1. W Konfrontacjach, które mają charakter konkursu, mogą wziąć udział osoby amatorsko zajmujące się sztuką fotografii.
Tematem przewodnim jest hasło: Czas jak rzeka – w Roku Rzeki Wisły.

2. Konfrontacje odbędą się w dwóch kategoriach wiekowych:

• I kategoria – do lat 16,

• II kategoria – powyżej 16 roku życia.

3. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie formularza online na stronie: www.woak.torun.pl do 7 maja 2017 r. i przesłanie wymaganych załączników zgodnie z wyborem podanym w karcie zgłoszenia.

4. Uczestnicy mogą przesłać:

• nie więcej niż 10 zdjęć: pojedynczych lub tworzących zestaw, wykonanych w dowolnej technice, z możliwością tworzenia montażu zdjęć współczesnych z archiwalnymi,

• nie więcej niż 5 fotokastów.

5. Każda praca konkursowa powinna być opatrzona tym samym godłem autora oraz zawierać tytuł lub numer (miejsce zdjęcia w zestawie).

6. Użytkownicy klasycznych technik srebrowych oraz technik specjalnych przesyłają fotografie w formacie zbliżonym do 18×24 cm. Użytkownicy technik cyfrowych przesyłają zgodnie z instrukcją dołączoną do formularza zgłoszenia kopie elektroniczne zdjęć w formacie JPEG, w plikach o rozmiarze minimalnym 8 Mpix. Prace nie spełniające wyżej podanych wymagań mogą zostać odrzucone przez jury.

7. Jury powołane przez Organizatora oceni nadesłane prace, przyzna nagrody finansowe i wyróżnienia oraz wytypuje prace na wystawę pokonkursową (pula nagród: 4000.00 zł).

8. Ogłoszenie wyników nastąpi 9 czerwca 2017 r. (piątek) podczas otwarcia wystawy pokonkursowej. Organizator nie informuje o wynikach przed otwarciem wystawy.

9. Nieodłącznym elementem regulaminu są informacje zamieszczone w założeniach ogólnych Konfrontacji.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KATAR FOTOGRAFIA

KARTA ZGŁOSZENIA
XXVI KONFRONTACJE AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ REGIONU
KATAR 2017
Fotografia

1. AUTOR

Godło autora*:

Imię i nazwisko*:
Miejscowość*:
Rok urodzenia*:
Telefon*:
E-mail*:

Proszę zaznaczyć kategorię*:

I kategoria: do 16 roku życia

Typ szkoły:

II kategoria: powyżej 16 roku życia

Jestem osobą pełnoletnią, nie potrzebuję zgody opiekuna*:

TAK - mam skończone 18 lat

NIE - nie mam 18 lat


2. PRACE ZGŁOSZONE NA KONKURS

(przykład zapisu: Godło autora_zestaw lub tytuł zdjęcia lub nr pliku)

Prześlij zdjęcia (.jpg) lub fotokasty (foldery skopresowane .zip)

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

7 -

8 -

9 -

10 -


3. WYBIERZ SPOSÓB PRZESŁANIA ZDJĘĆ:

przesłanie przez formularz zgłoszeniowy on-line

przesłanie plików na dysku CD/DVD pod adres: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu ul. Szpitalna 8, 87-100 Toruń


4. INFORMACJE DLA ORGANIZATORA:

Warunkiem udziału w przeglądzie jest akceptacja regulaminu KATAR 2017:
Oświadczam, że regulamin konkursu jest mi znany. Akceptuję jego treść i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień. Zgłaszając w/w fotografie do konkursu oświadczam, że jestem wyłącznym autorem fotografii, przysługuje mi całość autorskich praw majątkowych i osobistych do fotografii, jestem uprawniony do rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń oraz że wyrażono skutecznie odpowiednią zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób przedstawionych na fotografii w zakresie koniecznym do rozporządzania i korzystania z niej przez organizatora konkursu, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133, poz. 883 z dnia 29.08.1997 roku oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora wyłącznie do kontaktu w celach informacyjnych i tym samym zobowiązuję organizatorów do starannego przechowywania w zbiorze danych Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu bez prawa wglądu osób trzecich w ich zawartość bez mojej zgody. Zgodnie z obowiązującym prawem przysługuje mi również prawo do cofnięcia swojej zgody wglądu oraz zmiany swoich danych osobowych.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach, filmach wykonanych/zrealizowanych podczas Konfrontacji przez osobę posiadającą upoważnienie organizatora w materiałach o charakterze informacyjnym, promocyjnym oraz na stronach internetowych (www.woak.torun.pl, https://www.facebook.com/WOAKtorun, www.youtube.com)
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji związanych z organizacją warsztatów przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w trybie art. 10 pkt 2 Ustawy z dnia 18.07.2002 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną".

* - pola obowiązkowe

Po wypełnieniu danych i wciśnięciu przycisku "Wyślij"
poczekaj aż załadują się pliki i pokaże się komunikat:
"Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy. Wkrótce się skontaktujemy."

KIEDY Finał 9 czerwca 2017 r.
TERMIN ZGŁOSZEŃ do 7 maja 2017 r.
MIEJSCE Galeria spotkań - WOAK Toruń
INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

katar@woak.torun.pl

56 652 27 55

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE