KATAR – FILM
Finał 13 maja 2017 r.

KONFRONTACJE AMATORSKIEJ
TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ REGIONU

13 maja 2017 r.

film-kafelka

KATAR – FILM

film
kadr z wyróżnionej za zdjęcia Muzycznej etiudy filmowej, reż. Anna Łęcka

 

1. W Konfrontacjach, które mają charakter konkursu, mogą wziąć udział osoby amatorsko zajmujące się twórczością filmową.

2. Konfrontacje odbędą się w dwóch kategoriach wiekowych:

• I kategoria – do lat 16,

• II kategoria – powyżej 16 roku życia

i będą przebiegały dwuetapowo:

• I etap: kwalifikacja nadesłanych filmów do przeglądu finałowego dokonana przez komisję powołaną przez Organizatora,

• II etap: finałowy przegląd konkursowy, który odbędzie się 13 maja 2017 r. w miejscu wskazanym przez Organizatora.

3. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie formularza online na stronie: www.woak.torun.pl do 2 kwietnia 2017 r. i przesłanie wymaganych załączników zgodnie z podanym wyborem w karcie zgłoszenia.

4. Nadesłane filmy nie mogą trwać dłużej niż 40 minut. Wyjątkowo do udziału w finałowym przeglądzie konkursowym decyzją komisji mogą być dopuszczone filmy dłuższe, ale przekroczenie limitu czasu musi być uzasadnione względami artystycznymi.

5. Zgłoszone filmy powinny być nagrane w dowolnym formacie video o rozdzielczości 1920×1080 lub 1280×720 z zastrzeżeniem, że na nośniku może być nagrany tylko jeden film zgłoszony do konkursu i dokładnie opisany w karcie zgłoszenia. Czołówka filmu powinna zwierać tylko tytuł filmu, a napisy końcowe nazwiska wszystkich twórców.

6. Nadsyłać można filmy dokumentalne, fabularne, reportaże, wideoklipy. Filmy mogą być zrealizowane w konwencji aktorskiej lub animacyjnej, bądź łączyć obie te konwencje.

7. Jeden autor może zgłosić nie więcej niż trzy filmy.

8. Jury powołane przez Organizatora przyzna podczas prezentacji finałowych nagrody finansowe i wyróżnienia (pula nagród: 5000.00 zł).

9. Konkursowi będą towarzyszyć warsztaty filmowe. Dla uczestników zgłaszających swój film na Konfrontacje udział w warsztatach jest bezpłatny.

10. Nieodłącznym elementem regulaminu są informacje zamieszczone w założeniach ogólnych Konfrontacji.

 

 

KIEDY Finał 13 maja 2017 r.
TERMIN ZGŁOSZEŃ do 2 kwietnia 2017 r.
INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

katar@woak.torun.pl

56 652 27 55

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE