KATAR – FILM
Finał 13 maja 2017 r.

KONFRONTACJE AMATORSKIEJ
TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ REGIONU

zgłoszenia do 2 kwietnia

film-kafelka

KATAR – FILM

film
kadr z wyróżnionej za zdjęcia Muzycznej etiudy filmowej, reż. Anna Łęcka

 

1. W Konfrontacjach, które mają charakter konkursu, mogą wziąć udział osoby amatorsko zajmujące się twórczością filmową.

2. Konfrontacje odbędą się w dwóch kategoriach wiekowych:

• I kategoria – do lat 16,

• II kategoria – powyżej 16 roku życia

i będą przebiegały dwuetapowo:

• I etap: kwalifikacja nadesłanych filmów do przeglądu finałowego dokonana przez komisję powołaną przez Organizatora,

• II etap: finałowy przegląd konkursowy, który odbędzie się 13 maja 2017 r. w miejscu wskazanym przez Organizatora.

3. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie formularza online na stronie: www.woak.torun.pl do 2 kwietnia 2017 r. i przesłanie wymaganych załączników zgodnie z podanym wyborem w karcie zgłoszenia.

4. Nadesłane filmy nie mogą trwać dłużej niż 40 minut. Wyjątkowo do udziału w finałowym przeglądzie konkursowym decyzją komisji mogą być dopuszczone filmy dłuższe, ale przekroczenie limitu czasu musi być uzasadnione względami artystycznymi.

5. Zgłoszone filmy powinny być nagrane w dowolnym formacie video o rozdzielczości 1920×1080 lub 1280×720 z zastrzeżeniem, że na nośniku może być nagrany tylko jeden film zgłoszony do konkursu i dokładnie opisany w karcie zgłoszenia. Czołówka filmu powinna zwierać tylko tytuł filmu, a napisy końcowe nazwiska wszystkich twórców.

6. Nadsyłać można filmy dokumentalne, fabularne, reportaże, wideoklipy. Filmy mogą być zrealizowane w konwencji aktorskiej lub animacyjnej, bądź łączyć obie te konwencje.

7. Jeden autor może zgłosić nie więcej niż trzy filmy.

8. Jury powołane przez Organizatora przyzna podczas prezentacji finałowych nagrody finansowe i wyróżnienia (pula nagród: 5000.00 zł).

9. Konkursowi będą towarzyszyć warsztaty filmowe. Dla uczestników zgłaszających swój film na Konfrontacje udział w warsztatach jest bezpłatny.

10. Nieodłącznym elementem regulaminu są informacje zamieszczone w założeniach ogólnych Konfrontacji.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KATAR FILM

KARTA ZGŁOSZENIA
XXVI KONFRONTACJE AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ REGIONU
KATAR 2017
Film

1. AUTOR FILMU
Imię i nazwisko*
Data urodzenia*

Proszę zaznaczyć jedną z poniższych kategorii*:

I kategoria: do 16 roku życia         II kategoria: powyżej 16 roku życia

Miejscowość*:         
Kod pocztowy*:         
Ulica*:         
Nr domu/Nr mieszkania*:         
Telefon*:                     
E-mail*:                       
Instytucja/Szkoła:


Jestem osobą pełnoletnią, nie potrzebuję zgody opiekuna*:

TAK - mam skończone 18 lat         NIE - nie mam 18 lat


2. TYTUŁ FILMU*:


3. KATEGORIA FILMU*:

film dokumentalny/reportaż         film fabularny         wideoklip


4. REŻYSER/PRODUCENT*:


5. SCENARIUSZ*:


6. ZDJĘCIA*:


7. MUZYKA:


8. ANIMACJA:


9. MONTAŻ:


10. CZAS PROJEKCJI [mm:ss]*:


11. ROK PRODUKCJI*:


12. KRÓTKI OPIS FILMU*:


13. KRÓTKA INFORMACJA O AUTORZE/AUTORACH FILMU*:


14. WYBIERZ SPOSÓB PRZESŁANIA FILMU:

link z możliwością pobrania pliku:  

przesłanie filmu na dysku CD/DVD, nagranym w formacie MP4 H264 nie mniejszym niż 1280 x 720 pod adres: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu ul. Szpitalna 8, 87-100 Toruń


15. DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH WARSZTATACH
"Film, narracja, atmosfera, aktor" - warsztat prowadzony przez Bartosza Kruhlika - 12 maja 2017 r.
ZGŁASZAM:

Imię i nazwisko: 
Telefon:                 
E-mai:                   


16. INFORMACJE DLA ORGANIZATORA:

Warunkiem udziału w przeglądzie jest akceptacja regulaminu KATAR 2017:
Oświadczam, że regulamin konkursu jest mi znany. Akceptuję jego treść i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień. Film zgłaszany do Konkursu jest oryginalnym wytworem mojej twórczości lub współtwórców, których mam prawo reprezentować. Jestem właścicielem lub współwłaścicielem nieograniczonych praw autorskich nadesłanego filmu i wszelkie wynikłe z tego tytułu spory przejmuję na siebie, zwalniając z odpowiedzialności prawnej organizatorów KATAR 2017

Wyrażam zgodę na bezpłatną, publiczną emisję zgłoszonego do udziału w konkursie Filmu podczas projekcji konkursowych XXVI Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR 2017.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133, poz. 883 z dnia 29.08.1997 roku oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora wyłącznie do kontaktu w celach informacyjnych i tym samym zobowiązuję organizatorów do starannego przechowywania w zbiorze danych Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu bez prawa wglądu osób trzecich w ich zawartość bez mojej zgody. Zgodnie z obowiązującym prawem przysługuje mi również prawo do cofnięcia swojej zgody wglądu oraz zmiany swoich danych osobowych.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach, filmach wykonanych/zrealizowanych podczas Konfrontacji przez osobę posiadającą upoważnienie organizatora w materiałach o charakterze informacyjnym, promocyjnym oraz na stronach internetowych (www.woak.torun.pl, https://www.facebook.com/WOAKtorun, www.youtube.com)

* - pola obowiązkowe

Po wypełnieniu danych i wciśnięciu przycisku "Wyślij"
poczekaj aż załadują się pliki i pokaże się komunikat:
"Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy. Wkrótce się skontaktujemy."

KIEDY Finał 13 maja 2017 r.
TERMIN ZGŁOSZEŃ do 2 kwietnia 2017 r.
INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

katar@woak.torun.pl

56 652 27 55

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE