KATAR – TEATR
9 grudnia 2017 r.

KONFRONTACJE AMATORSKIEJ
TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ REGIONU

katar plakat net

KATAR – TEATR

 

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu zaprasza do prezentacji podczas przeglądu finałowego XXVI Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu w dziedzinie teatru 9 grudnia 2017 r. w Akademickim Centrum Kultury Od Nowa w Toruniu zespoły prezentujące następujące spektakle:

Witaj w reżyserii Hany Sierdzińskiej
Teatr PIG z o.o., Młodzieżowy Dom Kultury w Toruniu

Karzeł w reżyserii Anety Giemza-Bartnickiej
Teatr CBR`60, Brodnicki Dom Kultury w Brodnicy

Serenada Sławomira Mrożka w reżyserii Zofii Dąbrowskiej
Teatr Szpila, I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Toruniu

Na smyczy w reżyserii Beaty Ziółkowskiej
Teatr A co tam, Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lubiewie

O losie, któż się z twą potęgą zmierzy? w reżyserii Iwony Hajdasz i Eweliny Wolszlegier
Teatr Bez Nazwy, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. I Armii Wojska Polskiego
w Kamieniu Krajeńskim

Babett kłamie Ákosa Németha w  reżyserii Anny Gołębiewskiej-Polak  
Teatr Talia z Zespołu Szkół w Chrostkowie

Epopeja w reżyserii Igi Jambor-Skupniewicz
Teatr Agrafka, Stowarzyszenie Teatr Agrafka z Chełmna

Pustostan Maliny Prześlugi w reżyserii Elżbiety Piniewskiej
Teatr ITO w Inowrocławiu, KCK w Inowrocławiu

Mamusiu, co to za ptaszek? – monodram Igi Jambor-Skupniewicz w reżyserii Krystiana Wieczyńskiego – impreza towarzysząca.

 

katar plakat net

 

 1. W Konfrontacjach, które mają charakter konkursu, mogą wziąć udział indywidualni twórcy-amatorzy oraz amatorskie zespoły teatralne prezentujące wszelkie formy teatralne, a także oryginalne przedsięwzięcia artystyczne łączące teatr z innymi dziedzinami sztuki.

 2. Konfrontacje będą przebiegały dwuetapowo:

            • I etap: kwalifikacja spektakli do przeglądu finałowego dokonana przez Organizatora na podstawie nagrania,

            • II etap: finałowy przegląd konkursowy, który odbędzie się 9 grudnia 2017 r. w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki Od Nowa.

 3. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie formularza online na stronie: www.woak.torun.pl do 22 października 2017 r. i przesłanie wymaganych załączników zgodnie z wyborem podanym w karcie zgłoszenia.

 4. Zgłoszone spektakle nie mogą trwać dłużej niż 40 minut. Do udziału w przeglądzie konkursowym mogą być wyjątkowo dopuszczone przez Organizatora spektakle dłuższe, ale przekroczenie limitu czasu musi być uzasadnione względami artystycznymi.

 5. Nagranie całego spektaklu lub jego próby powinno być wykonane ze statycznego ustawienia kamery i rejestrować ogólny plan.

 6. Jury powołane przez Organizatora przyzna nagrody finansowe i wyróżnienia (pula nagród: 6000.00 zł).

 7. Organizator zapewnia scenę 8×8 m, standardowe oświetlenie sceniczne i niektóre elementy scenografii, zgodnie z opisem w riderze technicznym.

 8. Nieodłącznym elementem regulaminu są informacje zamieszczone w założeniach ogólnych Konfrontacji.

 

 

KIEDY 9 grudnia 2017 r.
MIEJSCE Akademickie Centrum Kultury i Sztuki Od Nowa
INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

katar@woak.torun.pl

56 652 27 55

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE