KATAR 2016 – TEATR
11 grudnia 2016 r.

KONFRONTACJE AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ REGIONU

katar-foto-z-plakatu

KATAR 2016 – TEATR

plakat KATAR TEATR 2016

 

Protokół
XXV Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu
KATAR Teatr 2016
11 grudnia 2016 r., Toruń

Jury w składzie:

• Jerzy Rochowiak – autor sztuk teatralnych dla dzieci
 i tekstów o teatrze, dyrektor WOAK w Toruniu,

• Dorota Nowak – aktorka, pedagog teatru,
specjalista ds. emisji głosu i pracy w oparciu i technikę dramy,

• Jan Polak – aktor, reżyser, dyrektor Teatru Impresaryjnego
im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku,

• Radek Garncarek – aktor teatralny i filmowy,
happener, performer, instruktor teatralny WOAK,

• Krystian Wieczyński – aktor, mim, happener, animator kultury,
główny specjalista ds. teatru WOAK

po obejrzeniu 6 spektakli zakwalifikowanych do finałowego przeglądu, postanowiło przyznać nagrody
i wyróżnienia:

I Nagroda
Teatr P.I.G. zo.o.
Młodzieżowy Dom Kultury w Toruniu (Rada Rodziców) za spektakl Gładkie czoła

II Nagroda
Inowrocławski Teatr Otwarty
Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu za spektakl W oparach absurdu fioletowej krowy

III Nagroda
BUM BUM CYK
Szkoła Podstawowa nr 18 w Zespole Szkół nr 5 w Toruniu za spektakl Calineczka

Wyróżnienie
Talia
Zespół Szkół w Chrostkowie za spektakl Mewa

 


Galeria zdjęć z występów finałowych (wg występów)
fot. Stanisław Jasiński

Bum Bum Cyk – Calineczka          III Nagroda

chevron-right chevron-left

 

Talia – Mewa          Wyróżnienie

chevron-right chevron-left

 

Inowrocławski Teatr Otwarty – W oparach absurdu fioletowej krowy          II Nagroda

chevron-right chevron-left

 

Teatr P.I.G. z o.o. – Gładkie czoła          I Nagroda

chevron-right chevron-left

 

Patrycja Rygielska – Nie znasz mnie

chevron-right chevron-left

 

Teatr Postscriptum – Gra w człowieka

chevron-right chevron-left

 

Impreza towarzysząca: Mieczysław Giedrojć – Nos

chevron-right chevron-left

 

Jury i inne

chevron-right chevron-left

 

Wyniki kwalifikacji do przeglądu finałowego
KATAR TEATR 2016

Protokół
Posiedzenia jury
XXV Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu
KATAR Teatr 2016
Kwalifikacje do finałowego przeglądu
3 listopada 2016 r., Toruń

                   Jury w składzie:

Jerzy Rochowiak, dyrektor WOAK,

Radek Garncarek, aktor, instruktor teatralny WOAK,

Krystian Wieczyński, aktor, instruktor teatralny WOAK,

Kamil Hoffmann, specjalista ds. informacji kulturalnej WOAK

 

Po zapoznaniu się z nagraniami spektakli zgłoszonych do udziału w XXV Konfrontacjach Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu w dziedzinie teatru zaprasza do udziału w finałowym przeglądzie konkursowym następujące zespoły teatralne:

 


– Bum Bum Cyk – Calineczka
– Talia – Mewa
– Inowrocławski Teatr Otwarty – W oparach absurdu fioletowej krowy
– Teatr P.I.G. z o.o. – Gładkie czoła
– Patrycja Rygielska – Nie znasz mnie
– Teatr Postscriptum – Gra w człowieka

 


 

 

 1. W Konfrontacjach, które mają charakter konkursu, mogą wziąć udział indywidualni twórcy-amatorzy oraz amatorskie zespoły teatralne prezentujące wszelkie formy teatralne, a także oryginalne przedsięwzięcia artystyczne łączące teatr z innymi dziedzinami sztuki.

 2. Konfrontacje będą przebiegały dwuetapowo:
  • I etap: kwalifikacja spektakli do przeglądu finałowego dokonana przez Organizatora na podstawie nagrania,
  • II etap: finałowy przegląd konkursowy, który odbędzie się 11 grudnia 2016 r. w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki Od Nowa.

 3. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie formularza online na stronie: www.woak.torun.pl do 23 października 2016 r. i przesłanie wymaganych załączników zgodnie z podanym wyborem w karcie zgłoszenia.

 4. Zgłoszone spektakle nie mogą trwać dłużej niż 40 minut. Do udziału w przeglądzie konkursowym mogą być wyjątkowo dopuszczone przez Organizatora spektakle dłuższe, ale przekroczenie limitu czasu musi być uzasadnione względami artystycznymi.

 5. Nagranie całego spektaklu lub jego próby powinno być wykonane ze statycznego ustawienia kamery i rejestrować ogólny plan.

 6. Jury powołane przez Organizatora przyzna nagrody finansowe i wyróżnienia.

 7. Organizator zapewnia scenę 8 x 8 m, standardowe oświetlenie sceniczne i niektóre elementy scenografii, zgodnie z opisem w riderze technicznym.

 8. Nieodłącznym elementem regulaminu są informacje zamieszczone w założeniach ogólnych Konfrontacji.