DLA MEDIÓW

DLA MEDIÓW

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
ul. Szpitalna 8; 87-100 Toruń
tel./fax: 56 6522027, 56 6522755
www.woak.torun.pl;   e-mail: woak@woak.torun.pl

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu jest instytucją kultury samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.

 

logo WOAK Toruń (2484 x 3528).jpg

logo WOAK Toruń (233 x 335).png

 

Oferta Warsztatowa 2019

 

w lutym 2019 (wersja .doc)

 

 

 

w styczniu 2019 (wersja .doc)

9 stycznia, godz. 16.45 – Historia fotografii artystycznej środowiska toruńsko-bydgoskiego w latach 1970-1980 – multimedialny wykład z cyklu Sztuka fotografii.

12 stycznia– warsztaty Kreowanie teatralnych wyobrażeń w konwencji czarnego teatru oraz teatru cieni

12 stycznia, godz. 9.00 – warsztaty twórcze z cyklu Teatralny rozruch dla dzieci w wieku 7-10 lat. Spotkanie pod hasłem: Zamaskowani

12 stycznia, godz. 11.00 (I grupa) i 12.30 (II grupa) – warsztaty twórcze z cyklu Poranne figle, psoty i żarty dla dzieci w wieku 4-6 lat. Spotkanie pod hasłem: Zamaskowani

16 stycznia 2019 r., godz. 18.00 – spotkanie filmoznawcze z cyklu W pierwszym rzędzie. Pokaz „trzydziestek” wyprodukowanych przez Studio Munka

21, 23 i 25 styczniaRodzinne ferie ze sztuką – cykl warsztatów twórczych dla rodzin

26 styczniaTeatroteka Szkolna – warsztaty dla nauczycieli

30 stycznia, godz. 17.00 (dzieci) i 18.00 (młodzież i dorośli) – Książkożercy – spotkanie z cyklu comiesięcznych spotkań czytelniczych

 

 

w grudniu 2018 (wersja .doc)

1-2 grudnia 2018 r.Pedagogika cyrku dziecięcego. Cykl warsztatów dla animatorów, spotkanie VII (praca z przedmiotem, teatralizacja rutyny żonglerskiej, ruch i świadomość ciała, ruch na scenie oraz kompozycja etiudy – numeru cyrkowego). Zajęcia prowadzi Krystian Wieczyński

1-2 grudnia 2018 r. – warsztaty Muzykoterapia. Zajęcia prowadzą: Lucyna Matuszak i Erwin Regosz, cena: 120 zł

8-9 grudnia 2018 r. – warsztaty Jak twórczo i z pomysłem animować grupy seniorów. Zajęcia prowadzi Alicja Usowicz, cena: 100 zł

8 grudnia 2018 godz. 10.00 – KATAR Teatr – finałowy przegląd XXVII Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu w dziedzinie teatru. (miejsce: ACKiS Od Nowa, ul. Gagarina 39 a). Na wszystkie spektakle wstęp wolny.

12 grudnia 2018 r., godz. 18.00 – spotkanie filmoznawcze z cyklu W pierwszym rzędzie. Projekcja filmów Więzi oraz Pola, spotkanie z Weroniką Bilską – autorką zdjęć do obu tytułów. Wstęp wolny.

19 grudnia 2018 r., godz. 17.00 (dzieci) i 18.00 (młodzież i dorośli) – Książkożercy – cykl comiesięcznych spotkań czytelniczych. Wstęp wolny.

19 grudnia 2018 r., godz. 16.45 – Historia fotografii artystycznej środowiska toruńsko-bydgoskiego w latach 1956-70 (część II) – multimedialny wykład z cyklu Sztuka fotografii. Wstęp wolny.

7 grudnia 2018 r. godz. 15.30-18.00 – Konsultacje fotograficzne, zajęcia prowadzi Stanisław Jasiński – indywidualne zajęcia warsztatowe dla osób amatorsko uprawiających fotografię artystyczną. Udział bezpłatny.

15 grudnia 2018 r. godz. 9.00 – warsztaty twórcze z cyklu Teatralny rozruch dla dzieci w wieku 7-10 lat. Spotkanie pod hasłem: W cieniu Gwiazdki. Zajęcia prowadzi Agnieszka Zakrzewska, cena 5 zł. Zgłoszenia przyjmowane są do 8 grudnia, liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

15 grudnia 2018 r. godz. 11.00 i 12.30 – warsztaty twórcze z cyklu Poranne figle, psoty i żarty dla dzieci w wieku 4-6 lat. Spotkanie pod hasłem: W cieniu Gwiazdki. Zajęcia prowadzi Agnieszka Zakrzewska, cena 5 zł/dziecko (opiekun bezpłatnie). Zgłoszenia przyjmowane są do 8 grudnia, liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

21 grudnia 2018 r. godz. 15.30-18.00 – Konsultacje fotograficzne, zajęcia prowadzi Stanisław Jasiński – indywidualne zajęcia warsztatowe dla osób amatorsko uprawiających fotografię artystyczną. Udział bezpłatny.