Biuletyn Informacji Kulturalnej
7-8/2012
okladka

Biuletyn Informacji Kulturalnej
7-8/2012

okladkaNa pierwszej stronie okładki prezentowane jest zdjęcie Stanisława Jasińskiego wykonane na warsztatach fotograficznych Malowanie światłem, odbywających się w ramach Programu Edukacji Kulturalnej; opracowanie graficzne: Monika Bojarska.

 Wydawca:
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu

87-100 Toruń, ul. Szpitalna 8
tel. / fax: 56 652 27 55, 56 652 20 27,
56 652 20 28, 56 657 02 90
e-mail: woak@woak.torun.pl; www.woak.torun.pl

 

Zespół redakcyjny:
Agnieszka Piasecka, Kamil Hoffmann (sekretarz redakcji), Stanisław Jasiński, Jerzy Rochowiak (redaktor naczelny)

Projekt graficzny:
Monika Bojarska

Skład:
Adam Korzus, Scriptor DTP

Redakcja zastrzega sobie prawo opracowywania nadsyłanych materiałów.

Biuletyn Informacji Kulturalnej jest wydawany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.