Biuletyn Informacji Kulturalnej
5-6/2013
okladaka

Biuletyn Informacji Kulturalnej
5-6/2013

okladaka

Na okładce jest publikowane zdjęcie Anny Pesty wykonane podczas XXII Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu w dziedzinie muzyki; na zdjęciu Monika Fortuniak – wokalistka zespołu Gravitti, laureata Grand Prix Konfrontacji.

Wydawca:
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu

87-100 Toruń, ul. Szpitalna 8
tel. / fax: 56 652 27 55, 56 652 20 27,
56 652 20 28, 56 657 02 90
e-mail: woak@woak.torun.pl; www.woak.torun.pl

 

Zespół redakcyjny:
Agnieszka Piasecka, Kamil Hoffmann (sekretarz redakcji), Stanisław Jasiński, Jerzy Rochowiak (redaktor naczelny)

Projekt graficzny:
Monika Bojarska

Skład:
Adam Korzus, Scriptor DTP

Redakcja zastrzega sobie prawo opracowywania nadsyłanych materiałów.

Biuletyn Informacji Kulturalnej jest wydawany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.