Biuletyn Informacji Kulturalnej
3-4/2014
Plakat

Biuletyn Informacji Kulturalnej
3-4/2014

PlakatNa okładce jest publikowane zdjęcie Katarzyny Koźlikowskiej wykonane podczas XXIII Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu w dziedzinie muzyki 29 marca 2014 roku; na zdjęciu: Michał Juszkiewicz, wokalista zespołu Moove z Bydgoszczy.

 Wydawca:

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Szpitalna 8
tel. / fax: 56 652 27 55, 56 652 20 27,
56 652 20 28, 56 657 02 90

e-mail: woak@woak.torun.pl; www.woak.torun.pl

 

Zespół redakcyjny:
Agnieszka Piasecka, Kamil Hoffmann (sekretarz redakcji), Stanisław Jasiński, Jerzy Rochowiak (redaktor naczelny)

Projekt graficzny: Monika Bojarska


Skład: Adam Korzus
, Scriptor DTP

Redakcja zastrzega sobie prawo opracowywania nadsyłanych materiałów.

Biuletyn Informacji Kulturalnej jest wydawany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.