WEWNĘTRZNA KONIECZNOŚĆ LESZKA WARMBIERA

Wiosną 2016 r. w Galerii Domu Plastyka Związku Polskich Artystów Plastyków w Toruniu była eksponowana wystawa obrazów olejnych Leszka Warmbiera Wewnętrzna konieczność. Miała charakter retrospektywny; złożyło się na nią kilkadziesiąt płócien. Jak można było przeczytać w katalogu wystawy, artysta w 1980 r. wziął udział w Międzynarodowym Plenerze Malarskim w Kuchni koło Grudziądza. Od tego czasu … Czytaj dalej WEWNĘTRZNA KONIECZNOŚĆ LESZKA WARMBIERA

woak torun

WEWNĘTRZNA KONIECZNOŚĆ LESZKA WARMBIERA

Wiosną 2016 r. w Galerii Domu Plastyka Związku Polskich Artystów Plastyków w Toruniu była eksponowana wystawa obrazów olejnych Leszka Warmbiera Wewnętrzna konieczność. Miała charakter retrospektywny; złożyło się na nią kilkadziesiąt płócien.

Jak można było przeczytać w katalogu wystawy, artysta w 1980 r. wziął udział w Międzynarodowym Plenerze Malarskim w Kuchni koło Grudziądza. Od tego czasu zajmuje się malarstwem olejnym i rzeźbą. Swoje obrazy prezentuje na wystawach indywidualnych i zbiorowych. W 1986 r. Ministerstwo Kultury i Sztuki uprawniło go do wykonywania zawodu artysty plastyka, w 2002 r. został członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Dodać należy, że ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu; już jako uczeń szkoły średniej tańczył w Zespole Pieśni i Tańca Młody Toruń, później statystował w spektaklach Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu, organizował widowiska plenerowe w Toruniu.

Leszek Warmbier zajmuje się edukacją plastyczną, od 1989 r. w Fundacji Piękniejszego Świata w Skłudzewie, którą utworzył wespół z żoną Lucyną Sowińską-Warmbier w Skłudzewie w pradolinie Wisły, między Toruniem a Bydgoszczą. W zabytkowym dworze i jego otoczeniu stworzyli niezwykłe miejsce twórczych spotkań. Zapraszają na nie dzieci, młodzież, dorosłych. Co roku organizują Międzynarodowe Plenery Plastyczne Przestrzeń przyrody.

Integralną częścią mojego życia i twórczości – wyznawał Leszek Warmbier – jest konstrukcja artystyczna i krajobrazowa miejsca. Skłudzewo – Fundacja Piękniejszego Świata to projekt interdyscyplinarny, połączenie duchowości, sztuki, przyrody i edukacji. Powołanie miejsca – 1989 r. – wolność – odpowiedzialność. Wolność artystyczna, duchowa, organizacyjna, wolność w sztuce, ale nie dowolność. Wolności nigdy nie otrzymuje się za darmo i nie jest dana raz na zawsze, trzeba się o nią troszczyć, zachować i przekazać innym (…).

Obrazy Leszka Warmbiera to najczęściej dużych rozmiarów płótna. Łączy się w nich dynamizm wyobraźni i czułość. Tytułując retrospektywną wystawę Wewnętrzna konieczność, autor dał do zrozumienia, że malowanie to imperatyw. Oglądając obrazy, można by dodać, że malowanie jest przymusem, któremu poddaje się z radością. Tę radość nietrudno odczuć, stojąc w sali wystawowej…

Leszek Warmbier, Codzienne trwanie
Leszek Warmbier,
Codzienne trwanie

Leszek Warmbier przedstawia swój wewnętrzny świat; w syntetyczny sposób – poprzez kolory i kształty – pokazuje, co przeżywa, myśli… Maluje abstrakcje, które mają początek w spojrzeniu na rzeczywistość. Czasem można dopatrzeć się krajobrazu, ludzkich postaci… Może opowiada o sobie i swoim świecie w języku plastycznym… I w tytułach obrazów dopowiada, wskazuje przedstawione przestrzenie i obiekty, sytuacje, nastroje. To m.in. Moje Skłudzewo, Miejsce, Otulina, Zielony labirynt, Ogród, Dom, Natalka, Rozstanie, Codzienna wierność, Rozbłysk, Życie, Połączone miłością, Spotkanie, Powitanie syna, Wędrówka, Dramat, Impuls, Nadzieja… Tytuły obrazów mogłyby być tytułami opowieści o życiu. Pokazują, że malowanie jest sferą osobistą, że obrazy są uzewnętrznieniem, ujawnieniem przeżyć i przemyśleń, że odnoszą się do tego, co działo się czy dzieje w życiu artysty; nietrudno wskazać, że obrazy, malowanie są integralną częścią życia.

Dla autora obrazy z pewnością są nie tylko formą czy sposobem artystycznej ekspresji, ale i artystyczną wypowiedzią. Czy są nią również dla oglądającego? Jeżeli zna Skłudzewo, Fundację Piękniejszego Świata, jeśli zna pozamalarskie dokonania autora, owszem. Jeżeli natomiast patrzy na obrazy jako dzieło twórcy, o którym niewiele wie, wówczas są urzeczywistnieniem ciekawych pomysłów malarskich, intrygującymi formami, światem, w którym wiele dzieje się pośród kolorów… Poszczególne obrazy podporządkowane są określonej dominancie kolorystycznej, która spaja przedstawiany świat. Zarazem podobne i zróżnicowane, obrazy tworzą spójny świat, pociągający  kolejnymi odsłonami…

Obrazy zdają się surowe. Mam wrażenie, że są szczere, że autor pokazuje w nich siebie takim, jakim jest, a nie projekcję wyobrażeń o sobie jako kimś, kim mógłby być… Myślę, że niezależnie od tego czy są to wypowiedzi bądź malarskie zapisy stanu ducha, czy formy plastyczne, na które można patrzeć z różnych stron, w różnych kontekstach, czerpią swoją energię z twórczej osobowości artysty. Czerpią z niej też duchowość. Wyraża się ona poprzez odniesienie do Tajemnicy, rzeczywistości nieopowiedzianej czy niewypowiedzianej, niepoddającej się ujmowaniu słowami, zarazem szacunek do tego, co widać i można zobaczyć, do człowieka … Można dostrzec, że duchowość jest ugruntowana pośród wartości wywiedzionych z wiary. Ma w sobie szlachetność, która kształtuje spojrzenie na świat i sposób przedstawiania go środkami malarskimi. Bo przecież, będąc abstrakcjami, te obrazy przedstawiają wewnętrzny świat artysty, są jakby głosem w rozmowie, a więc określają obszar spotkania… Dlatego zatrzymują przy sobie, rozjaśniają spojrzenie…

 

Ekspozycję obrazów Leszka Warmbiera w toruńskim Domu Plastyka dopełniała prezentacja Fundacji Piękniejszego Świata: plansz ze zdjęciami ze Skłudzewa i informacjami o zajęciach edukacyjnych – warsztatach plastycznych. Program warsztatów – można było przeczytać – obejmuje działania inspirująco-integrujące w plenerze i pracowniach zabytkowego dziewiętnastowiecznego zespołu pałacowo-parkowego oraz w późnośredniowiecznym Starym Dworze. Spotkania prowadzone są przez artystów plastyków pedagogów Fundacji i studentów kierunków artystycznych. Swoistością wszystkich warsztatów jest łączenie fikcji z realnością, zabawy z edukacją, sztuki z informacją. Każdy z warsztatów, mając swoją specyfikę i walory kształcące, pozwoli uczestnikom wykonać atrakcyjne, niekonwencjonalne prace plastyczne. Zaplanowano też czas odpoczynku przy ognisku lub przy kominku (…).  Fundacja proponuje warsztaty malarskie – malowania na tkaninie, na szkle, wykonywania mozaiki ze szkła witrażowego, warsztaty rzeźbiarskie – kolografii, linorytu, monotypii monochromatycznej i wielobarwnej, suchorytu, warsztaty rzeźbiarskie – reliefu wklęsłego i wypukłego w glinie miękkiej, wykonywania masek, form ceramicznych, kompozycji figuralnych modelowanych w glinie miękkiej, płaskorzeźb w glinie suchej i płaskorzeźb w gipsie. Skłudzewskie warsztaty są dla uczestników artystycznymi przygodami we wnętrzach zabytkowych obiektów lub na wolnym powietrzu, pośród wielkiej urody widoków, w bliskości z przyrodą. 

Latem 2016 roku Leszek Warmbir uczestniczył w eksponowanej w Muzeum Uniwersyteckim w Toruniu wystawie z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski Projekt 966. Wystawa malarstwa i rzeźby polskiej. Sztuka polska 2016. Zaprezentował rzeźbę Codzienne trwanie: z ciemną deską, mogącą kojarzyć się z Mojżeszową tablicą z dziesięciorgiem przykazań, kontrastuje przyklejona do niej deska jasna, z naturalnym wgłębieniem, w którym, jak w przydrożnej kapliczce przysiadł Chrystus Frasobliwy. Nie budzą wątpliwości nacięcia na bokach jasnej deski, trzy na obramowaniu z jednej strony i siedem nacięć z drugiej strony: to znak dekalogu. Wymowa surowego Codziennego trwania jest jednoznaczna: jeśli chcemy być chrześcijanami, nie możemy na chwilę zapominać o przykazaniach, niepodobna ich oddzielić od Chrystusa. Zarazem swojska figurka Frasobliwego kieruje uwagę ku rodzimemu krajobrazowi, a więc i polskim tradycjom religijnym, ku ludzkiej dobroci, nierozdzielnej od szacunku do drugiego człowieka i pracy. I tak oto powszedniość, która się uświęca, w doświadczeniu każdego, kto codziennie trwa w przemieniającym się świecie i z tym światem się przemienia, umieszcza prawdę, że Deus caritas est. Brzmi to nadto homiletycznie, więc może dość by było powiedzieć, że gdyby przykazania dla każdego z nas były naprawdę ważne, gdyby każdy sam był odniesieniem dla drugiego człowieka, choćby na pierwszy rzut oka wydawał się on obcy, to uniknęlibyśmy nieporozumień, napięć i kłopotów… To przesłanie Leszka Warmbiera na uroczystości jubileuszu Chrztu Polski, ale i podstawa tego, co można znaleźć w skłudzewskiej Fundacji.