FESTIWALE, PRZEGLĄDY, KONKURSY, WARSZTATY, SPOTKANIA

WARSZTATYTRENING PREZENTACJI I WYSTĄPIENIA PUBLICZNEGO Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu organizuje w dniach 18-19 lutego warsztaty Trening  prezentacji i wystąpienia publicznego. Ich adresatami są osoby chcące kształcić praktyczne umiejętności prezentacji i wystąpień publicznych, poznać zasady przygotowania prezentacji oraz wystąpienia przed publicznością. Program zajęć obejmuje: przygotowanie prezentacji i wystąpienia publicznego, kształtowanie osobistego wizerunku i umiejętność … Czytaj dalej FESTIWALE, PRZEGLĄDY, KONKURSY, WARSZTATY, SPOTKANIA

FESTIWALE, PRZEGLĄDY, KONKURSY, WARSZTATY, SPOTKANIA

WARSZTATY
TRENING PREZENTACJI I WYSTĄPIENIA PUBLICZNEGO

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu organizuje w dniach 18-19 lutego warsztaty Trening  prezentacji i wystąpienia publicznego. Ich adresatami są osoby chcące kształcić praktyczne umiejętności prezentacji i wystąpień publicznych, poznać zasady przygotowania prezentacji oraz wystąpienia przed publicznością. Program zajęć obejmuje: przygotowanie prezentacji i wystąpienia publicznego, kształtowanie osobistego wizerunku i umiejętność występowania przed publicznością, reprezentowanie instytucji w mediach oraz na forum publicznym, współpracę z mediami oraz przygotowanie i przeprowadzenie profesjonalnej konferencji prasowej, wykorzystanie portali społecznościowych do tworzenia pozytywnego wizerunku osobistego, instytucji oraz uczestników działań edukacyjnych. Program warsztatów obejmuje także ćwiczenia z wykorzystaniem kamery. Zajęcia prowadzą Mariusz Kluszczyński i Wojciech Budny. Cena 150 zł.

Zgłoszenia należy nadsyłać do 10 lutego przez formularz na stronie: www.woak.torun.pl,
tel. 56 652 27 55.

WARSZTATY
MENADŻER KULTURY 2.0.
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM I ZESPOŁEM

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu organizuje w dniach 25-26 lutego warsztaty Menadżer kultury 2.0. Zarządzanie projektem i zespołem. Ich adresatami są  menadżerzy i animatorzy kultury, pracownicy instytucji i organizacji realizujących projekty kulturalne, osoby zainteresowane wykorzystywaniem nowoczesnych narzędzi w zarządzaniu projektami i ich promocji. Program zajęć obejmuje zagadnienia: abc zarządzania projektami; projekt, wydarzenie, inicjatywa; zespół i komunikacja w zespole, praca zdalna i mobilna; narzędzia nowoczesnego menadżera kultury; strategia komunikacji i promocji w sieci, serwis www i newsletter, ekosystem social media, webwriting; zarządzanie komunikacją w internecie. Zajęcia prowadzą Artur Jabłoński i Dominik Pokornowski. Cena 160 zł.

Zgłoszenia należy nadsyłać do 17 lutego przez formularz na stronie: www.woak.torun.pl,
tel. 56 652 27 55.

 

WARSZTATY SPONSORING W KULTURZE

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu organizuje 4 marca warsztaty Sponsoring w kulturze. Ich adresatami są animatorzy i organizatorzy życia kulturalnego, przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w sferze kultury, artyści i twórcy oraz wszystkie osoby poszukujące źródeł zewnętrznego finansowania swoich przedsięwzięć. Program zajęć obejmuje podstawowe wiadomości: sponsoring jako element społecznej odpowiedzialności biznesu; formy współpracy sektora prywatnego z instytucjami kultury; miejsce sponsoringu w strategii marketingowej i Public Relations; sponsoring kultury w praktyce: poszukiwanie sponsorów, trafne adresowanie ofert w zależności od potrzeb, budowanie bazy potencjalnych sponsorów; ćwiczenia praktyczne z przygotowania pakietu sponsorskiego od oferty po umowę: tworzenie skutecznych prezentacji multimedialnych, informacji prasowych, infografik; zasady komunikacji, mowę ciała i tajemnice udanego spotkania, realizację przykładowych spotkań biznesowych; prawne i podatkowe aspekty sponsoringu; dobre praktyki i przykładowe działania wokół sponsoringu. Zajęcia prowadzą Jarosław Jaworski i Dominik Pokornowski. Cena 130 zł.

Zgłoszenia należy nadsyłać do 24 lutego przez formularz na stronie: www.woak.torun.pl,
tel. 56 652 27 55.

 

WARSZTATY TWORZENIE SKUTECZNYCH I ESTETYCZNYCH PREZENTACJI

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu organizuje 18 marca warsztaty Tworzenie skutecznych i estetycznych prezentacji. Ich adresatami są pracownicy działów marketingu, przedsiębiorcy, organizatorzy i animatorzy życia kulturalnego oraz wszystkie osoby wykorzystujące prezentację jako narzędzie komunikacji podczas spotkań ze współpracownikami, kontrahentami i uczniami – studentami. Program warsztatów obejmuje rolę prezentacji w wystąpieniu, przegląd programów do tworzenia prezentacji, poznanie narzędzi wspierających z zastosowaniem darmowych zdjęć, fontów i odpowiednim doborem kolorów, przygotowanie szkieletu prezentacji i własnej prezentacji multimedialnej. Zajęcia prowadzi Artur Jabłoński. Cena 100 zł.

Zgłoszenia należy nadsyłać do 10 marca przez formularz na stronie: www.woak.torun.pl,
tel. 56 652 27 55.

 

WARSZTATY JAK SAMODZIELNIE ZROBIĆ STRONĘ INTERNETOWĄ

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu organizuje 8 kwietnia warsztaty Jak samodzielnie zrobić stronę internetową. Udział mogą w nich wziąć osoby, które chcą zrealizować i opublikować stronę internetową swojej instytucji, akcji promocyjnej czy projektu, szczególnie animatorzy kultury i organizatorzy wydarzeń artystycznych, przedsiębiorcy, pracownicy marketingu, freelancerzy. Program warsztatów obejmuje estetykę i funkcjonalność strony internetowej – co należy wiedzieć, na co zwrócić uwagę, przegląd programów do tworzenia stron www i wybór najlepszego narzędzia do planowanego kształtu strony (od prostej strony lądowania po wielostronicowy serwis www dla firmy), ćwiczenia praktyczne z tworzenia własnej strony i jej elementów. Zajęcia prowadzi Artur Jabłoński. Cena 100 zł.

Karty zgłoszenia należy nadsyłać do 31 marca przez formularz na stronie: www.woak.torun.pl,
tel. 56 652 27 55.

 

WARSZTATY OBUDZIĆ EMOCJE W SOBIE, AKTORZE I WIDZU

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu organizuje w dniach  25-26 lutego warsztaty Obudzić emocje w sobie, aktorze i widzu. Ich adresatami są nauczyciele, instruktorzy i pedagodzy teatralni, osoby przygotowujące się do egzaminów do szkół teatralnych, konkursów recytatorskich i krasomówczych, a także na co dzień prezentujące się przed audytorium. Program zajęć obejmuje: kulturę słowa, analizę tekstu i poszukiwanie „sposobu” na jego prezentację, recytację wiersza, recytację prozy, elementy mowy ciała, elementy teatru impro, elementarne zadania aktorskie. Zajęcia prowadzi Krystian Wieczyński. Cena 80 zł.

Zgłoszenia należy nadsyłać do 10 lutego przez formularz na stronie: www.woak.torun.pl,
tel. 56 652 27 55.

 

WARSZTATY LABORATORIUM ZAGUBIONYCH FORM TEATRALNYCH

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu organizuje w dniach  4-5 marca warsztaty Laboratorium zagubionych form teatralnych. Ich adresatami są instruktorzy zespołów teatralnych, nauczyciele, animatorzy, uczestnicy grup i działań teatralnych. Program zajęć obejmuje teatr mieszczański i jarmarczny – prezentację zjawiska opartą na dostępnych zapiskach historycznych (commedia dell’arte oraz Parady Jana Potockiego w teorii i praktyce), podstawy kuglarstwa jako istotnego elementu teatru dawnego, tworzenie nowych form teatralnych z wykorzystaniem dawnych środków i technik, tradycji trup teatralnych, teatrów jednego aktora – skomorocha, budowę scenografii, tworzenie lalek (kukieł, pacynek) z materiałów dostępnych na co dzień, inscenizację wybranych scen z literatury regionalnej, legend, podań, itp. Zajęcia prowadzą Dominika Miękus i Radosław Garncarek. Cena 80 zł.

Zgłoszenia należy nadsyłać do 17 lutego przez formularz na stronie: www.woak.torun.pl,
tel. 56 652 27 55.

 

WARSZTATY TEATR – MUZYKA – RUCH

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu organizuje w dniach  24-26 marca warsztaty teatralne Teatr – Muzyka – Ruch. Ich adresatami są  osoby zainteresowane teatrem, teatrem ruchu, działaniami z pogranicza teatru i muzyki. Program warsztatów obejmuje wybór repertuaru i propozycje repertuarowe, wybór koncepcji inscenizacyjno-reżyserskiej, współpracę ze scenografem, dekoracje i kostiumy, metody i etapy pracy z aktorem, dobór obsady, siłę i wyrazistość słowa w kreacji aktorskiej; pojęcie cielesności, odkrywanie potencjalnych możliwości ruchowych i ekspresyjnych ciała, wykorzystanie ruchu świadomego i nieświadomego w pracy twórczej; przestrzeń teatralną: słabe i mocne punkty sceny, wzajemne ustawienie (relacje) aktorów, wykorzystywanie dźwięku naturalnego w widowisku, piosenkę aktorską; rolę dźwięku w przedstawieniu teatralnym, muzykę ciała.
Podczas warsztatów uczestnicy stworzą oprawę muzyczną do wybranego tekstu. Zajęcia prowadzą: Magdalena Jasińska, Marta Zawadzka, Erwin Regosz i Krystian Wieczyński. Cena 80 zł.

Zgłoszenia należy nadsyłać do 10 marca przez formularz na stronie: www.woak.torun.pl,
tel. 56 652 27 55.

 

XV OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL MAŁYCH FORM TEATRALNYCH ARLEKINADA

Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu, I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, Miasto Inowrocław i Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego organizują w dniach 24-25 marca XV Ogólnopolski Festiwal Małych Form Teatralnych Arlekinada. Udział mogą w nim wziąć zespoły teatralne małych form (teatry dramatyczne, kabarety, teatry wizji i ruchu, poezji i inne). Prezentują one spektakle trwające do 30 minut.

Karty zgłoszenia oraz nagrania proponowanych spektakli należy nadsyłać do 17 lutego pod adres:
Kujawskie Centrum Kultury
Jana Kilińskiego 16
88-100 Inowrocław
tel. 52 357 52 13, 52 357 58 67
e-mail: kck-inowroclaw@wp.pl
www.kckinowroclaw.pl, www.arlekinada.inowroclaw.info.pl

 

XVII WOJEWÓDZKI KONKURS RECYTATORSKI POEZJI I PROZY POŚWIĘCONEJ MUZYCE I FRYDERYKOWI CHOPINOWI

Ośrodek Chopinowski w Szafarni organizuje 1 marca XVII Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy poświęconej muzyce i Fryderykowi Chopinowi. Udział mogą w nim wziąć uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych. Szkoły, a także placówki kultury mogą zgłaszać po dwóch uczestników. Przygotowują oni wiersz lub fragment prozy o Fryderyku Chopinie lub związanej z muzyką i innymi kompozytorami. Czas prezentacji uczestnika nie powinien przekraczać 8 minut.

Zgłoszenia można nadsyłać do 15 lutego pod adres:
e-mail: edukacja@szafarnia.art.pl

 

XXVI KONFRONTACJE AMATORSKIEJ
TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ REGIONU

TEATR

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu organizuje 10 grudnia XXVI Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu w dziedzinie teatru. Udział w nich mogą wziąć indywidualni twórcy oraz amatorskie zespoły teatralne prezentujące własne przedstawienia, w których oryginalne pomysły artystyczne mogą łączyć teatr z innymi dziedzinami sztuki.

Karty zgłoszenia z zarejestrowanymi spektaklami oraz scenariuszami  przedstawień należy nadsyłać do 22 października przez formularz na stronie: www.woak.torun.pl,
tel. 56 652 27 55.

 

PEDAGOGIKA CYRKU DZIECIĘCEGO.
CYKL WARSZTATÓW DLA ANIMATORÓW

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu organizuje od lutego do października – w terminach: 18-19 lutego, 18-19 marca, 22-23 kwietnia, 20-21 maja, 17-18 czerwca, 16-17 września, 7-8 października – cykl siedmiu warsztatów dla animatorów Pedagogika cyrku dziecięcego. Ich adresatami są instruktorzy, animatorzy, nauczyciele, wolontariusze, osoby poszukujące ciekawych i atrakcyjnych form pracy z dziećmi i młodzieżą. Program zajęć obejmuje: wprowadzenie w pedagogikę cyrku, zabawy integracyjne i cyrkowe z rekwizytami, metodykę pracy z grupą, plastykę ruchu, klaunadę i elementy pantomimy, żonglowanie piłkami, chustkami, maczugami, kółkami, akrobatykę z elementami tańca, zabawy ruchowe, iluzję, ekwilibrystykę, szczudła, chustę wertykalną i trapez, hula-hop, diabolo, reżyserię widowiska cyrkowego. Zajęcia prowadzą: Mieczysław Giedrojć,  Kamil Jędrzejak, Agnieszka Kwiatkowska, Agnieszka Rak, Ewa Ruszkowska, Mirosław Urban, Alicja Usowicz, Krystian Wieczyński, Marta Zawadzka. Cena za cały cykl 600 zł.

Zgłoszenia należy nadsyłać do 10 lutego przez formularz na stronie: www.woak.torun.pl,
tel. 56 652 27 55.

 

WARSZTATY FILM DOKUMENTALNY

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu organizuje w dniach 21-23 kwietnia warsztaty Film dokumentalny. Ich adresatami są twórcy niezależni, instruktorzy ds. filmowych pracujący z młodzieżą, otwarci na przygodę z kamerą miłośnicy sztuki filmowej, kandydaci na studia reżyserskie i dziennikarskie.
Program warsztatów obejmuje przygotowanie do realizacji filmu dokumentalnego, analizę gatunku, ćwiczenia praktyczne, omówienie zrealizowanych zadań, realizację wspólnego filmu lub kilku krótkich etiud. Zajęcia prowadzi Maciej Cuske. Cena 300 zł.

Zgłoszenia należy nadsyłać do 14 kwietnia przez formularz na stronie: www.woak.torun.pl,
tel. 56 652 27 55.

 

XXVI KONFRONTACJE AMATORSKIEJ
TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ REGIONU

FILM

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu organizuje 13 maja XXVI Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu w dziedzinie filmu. Udział w konkursie mogą wziąć osoby amatorsko zajmujące się twórczością filmową. Wprowadza się dwie kategorie wiekowe: do 16 i powyżej 16 lat.   
Na konkurs należy nadsyłać filmy trwające do 40 minut. Dopuszczalne są filmy dłuższe, ale przekraczanie limitu czasu musi być uzasadnione względami artystycznymi. Filmy powinny być zapisane w dowolnym formacie wideo w rozdzielczości 1920×1080 lub 1280×720, z zastrzeżeniem że na nośniku może być nagrany tylko jeden film zgłoszony do konkursu. Do konkursu można zgłaszać filmy fabularne, dokumentalne, reportaże, wideoklipy. Filmy mogą być zrealizowane w konwencji animacyjnej lub żywego planu, bądź łączyć obie te konwencje. Jeden autor może nadesłać nie więcej niż trzy filmy.

Karty zgłoszenia należy nadsyłać do 2 kwietnia przez formularz na stronie: www.woak.torun.pl,
tel. 56 652 27 55.

 

WARSZTATY
ŚPIEWNIK POLSKI. ŚPIEWAMY POLSKIE PIOSENKI

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu organizuje 11 lutego warsztaty Śpiewnik polski. Śpiewamy polskie piosenki. Ich adresatami są osoby chcące doskonalić swój warsztat wokalny. Program warsztatów obejmuje podstawy akompaniamentu na fortepianie i gitarze oraz elementarne wiadomości związane z naturalną emisją głosu. Warsztaty są oparte na Śpiewniku polskim – zbiorze kilkuset polskich pieśni, piosenek i przyśpiewek: historycznych, patriotycznych, ludowych i popularnych od Bogurodzicy po utwory współczesne. Wykorzystując tę skarbnicę repertuarową, uczestnicy będą doskonalić swój warsztat wokalny poprzez naukę polskich piosenek współczesnych i pieśni tradycyjnych w wykonaniu zarówno solowym i zespołowym. Zajęcia prowadzi Erwin Regosz. Cena 50 zł.

Zgłoszenia należy nadsyłać do 27 stycznia przez formularz na stronie: www.woak.torun.pl,
tel. 56 652 27 55, tel. 607 234 568.

 

OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY PIOSENKARSKIE.
ŚPIEW ESTRADOWY

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu organizuje w dniach 24-26 lutego Ogólnopolskie warsztaty piosenkarskie. Śpiew estradowy. Ich adresatami są dzieci w wieku od 10 lat, młodzież i dorośli.
Program warsztatów obejmuje naukę śpiewu naturalnym, nośnym, dobrze „postawionym” głosem, dobór repertuaru do możliwości głosowych uczestników, ćwiczenia dykcyjne, intonacyjne, oddechowe, interpretacyjne, dźwięk zwartostrunowy, mix rezonansowy, ruch sceniczny. Zajęcia finalizują: prezentacja uczestników i nagrania wideo, które otrzymają wszyscy uczestnicy warsztatów. Zajęcia prowadzą: Artur Grudziński i Erwin Regosz. Cena 200 zł.  

Zgłoszenia należy nadsyłać do 10 lutego przez formularz na stronie: www.woak.torun.pl,
tel. 56 652 27 55, tel. kom. 607 234 568.
 

WARSZTATY MAGIA GŁOSU – TWÓJ DŹWIĘKOWY WIZERUNEK

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu organizuje w dniach 22-23 kwietnia warsztaty Magia głosu – twój dźwiękowy wizerunek. Udział mogą w nich wziąć osoby zainteresowane świadomym mówieniem, np. nauczyciele, urzędnicy, pracownicy instytucji kultury. Program warsztatów obejmuje podstawowe pojęcia związane z emisją głosu oraz ćwiczenia prawidłowej fonacji na otwartym gardle, sposoby posługiwania się barwą, siłą i średnicą głosu. Zajęcia prowadzi Erwin Regosz. Cena 80 zł.

Zgłoszenia należy nadsyłać do 14 kwietnia przez formularz na stronie: www.woak.torun.pl

 

XXV SZKOLNA SCENA PIOSENKI I POEZJI
Powiedz, zaśpiewaj poezję w szkole

Zespół Szkół nr 28 w Toruniu oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Toruniu organizują przegląd artystyczny XXV Szkolna Scena Piosenki i Poezji Powiedz, zaśpiewaj poezję w szkole adresowany do dzieci i młodzieży ze szkół z województwa kujawsko-pomorskiego. Przegląd ma charakter konkursowy i odbywa się w czterech kategoriach wiekowych: uczniów klas do trzeciej i od czwartej do szóstej szkół podstawowych oraz gimnazjów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W pierwszej i drugiej kategorii uczestnicy wykonują piosenki dziecięce lub muzyczne interpretacje znanych i nieznanych wierszy dla dzieci. W trzeciej i czwartej kategorii – uczniów gimnazjów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych  – wykonywane są utwory z „krainy łagodności”.
 Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów występują 18 marca w Zespole Szkół nr 28 w Toruniu. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych występują 25 marca w Młodzieżowym Domu Kultury w Toruniu.

Zgłoszenia – zawierające imię i nazwisko, adres, numer telefonu wykonawcy, klasę, numer szkoły lub nazwę instytucji, którą reprezentuje wykonawca, imię i nazwisko opiekuna, nazwę zespołu i jego skład, tytuły piosenek lub wierszy i nazwiska ich autorów – uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów należy nadsyłać do 19 lutego pod adres:
Zespół Szkół nr 28
Przy Skarpie 13
87-100 Toruń
e-mail: zs28@wp.pl, jwzm@poczta.onet.pl
tel. 56 648 61 20

Zgłoszenia uczniów szkół ponagimnazjalnych  należy nadsyłać do 20 lutego pod adres:
Młodzieżowy Dom Kultury
Przedzamcze 11/15
87-100 Toruń
e-mail: zieminska-bacal@wp.pl, mdk@mdktorun.pl

 

X OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI MIŁOSNEJ

Chełmiński Dom Kultury w Chełmnie wespół z Urzędem Miasta Chełmna organizuje 14 lutego X Ogólnopolski Festiwal Piosenki Miłosnej. Udział mogą w nim wziąć soliści i zespoły wokalne w składzie do 4 osób, w wieku powyżej 12 lat. Uczestnicy przygotowują dwa utwory o tematyce miłosnej z gatunku muzyki rozrywkowej.

Karty zgłoszenia i nagrania demo proponowanych utworów należy nadsyłać do 16 stycznia pod adres:
Chełmiński Dom Kultury
Dworcowa 40 a
86-200 Chełmno
tel. 56 686 48 08
e-mail: imprezy@chdk.pl

 

I OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI
Żołnierze wyklęci

Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie wespół ze Stowarzyszeniem Historyczno-Patriotycznym Tożsamość organizują 25 lutego I Ogólnopolski Festiwal Piosenki Żołnierze wyklęci. Udział mogą w nim wziąć uczniowie gimnazjów, szkół średnich i osoby dorosłe. Uczestnicy przygotowują jedną piosenkę w języku polskim odpowiednio dobraną do wieku uczestnika, umiejętności wokalnych oraz tematyki organizowanego festiwalu.

Karty zgłoszenia wraz z nagraniami demo konkursowego repertuaru należy nadsyłać do 15 lutego pod adres:
Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie
Piłsudskiego 22
87-600 Lipno
tel. 54 287 24 40

 

XXVI KONFRONTACJE AMATORSKIEJ
TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ REGIONU

MUZYKA

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu organizuje 1 kwietnia XXVI Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu w dziedzinie muzyki. Mogą w nich wziąć udział zespoły wykonujące muzykę rockową oraz szeroko rozumianą muzykę alternatywną.

Karty zgłoszenia, nagrania dwóch utworów na dowolnym nośniku audio należy nadsyłać do 12 lutego przez formularz na stronie: www.woak.torun.pl,
tel. 56 652 27 55.

 

WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY DLA DOROSŁYCH
II KUJAWSKO-POMORSKIE PODRÓŻE HISTORYCZNE: WIEK X-XV

Centrum Kultury Zamek Krzyżacki w Toruniu organizuje Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla Dorosłych II Kujawsko-pomorskie podróże historyczne: wiek X-XV. Udział mogą w nim wziąć studenci i absolwenci wyższych uczelni plastycznych, twórcy profesjonalni i amatorzy będący mieszkańcami województwa kujawsko-pomorskiego. Na konkurs należy nadsyłać prace, których tematem jest historia średniowiecza na ziemiach polskich (m.in. zabytki, sceny batalistyczne, sceny z życia codziennego, postacie historyczne).

Prace konkursowe należy nadsyłać do 20 marca pod adres:
Centrum Kultury Zamek Krzyżacki w Toruniu
Przedzamcze 3
87-100 Toruń
tel. 56 621 03 35
e-mail: piotr.m.pawlikowski@gmail.com
www.ckzamek.torun.pl

 

WARSZTATY ABC FOTOGRAFOWANIA DLA DOROSŁYCH

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu organizuje w dniach 21-22 kwietnia warsztaty ABC fotografowania dla dorosłych. Udział mogą w nich wziąć osoby dorosłe, które rozpoczynają przygodę z fotografią, chcą wykonywać dobre – i coraz lepsze – zdjęcia, zarówno rodzinne, jak i pokazujące ich życie i najbliższe otoczenie. Program warsztatów obejmuje podstawy kompozycji obrazu fotograficznego, wykorzystanie w pełni możliwości aparatu fotograficznego, przygotowanie aparatu i wybór ustawień do wykonania portretu, fotografii architektury oraz krajobrazu, a także wykonanie portretu fotograficznego pojedynczej osoby, portretu zbiorowego w pomieszczeniu i naturalnym otoczeniu w przestrzeni miejskiej oraz doskonalenie wykonywania zdjęć turystyczno-krajobrazowych. Program zajęć obejmuje również omówienie zdjęć, które przyniosą uczestnicy warsztatów. Zajęcia prowadzi Stanisław Jasiński. Cena 100 zł.

Zgłoszenia należy nadsyłać do 14 kwietnia przez formularz na stronie: www.woak.torun.pl

 

XXVI KONFRONTACJE AMATORSKIEJ
TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ REGIONU

FOTOGRAFIA
Czas jak rzeka. W Roku Rzeki Wisły       

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu organizuje XXVI Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu w dziedzinie fotografii Czas jak rzeka. W Roku Rzeki Wisły. Udział w konkursie mogą wziąć osoby amatorsko zajmujące się sztuką fotografii.   
Na konkurs należy nadsyłać zestawy zdjęć złożone z maksymalnie 10 fotografii pojedynczych lub tworzących zestaw, wykonanych w dowolnej technice lub nie więcej niż pięć fotokastów. Użytkownicy klasycznych technik srebrowych oraz technik specjalnych nadsyłają fotografie w formacie zbliżonym do 18×24 cm. Użytkownicy technik cyfrowych przesyłają kopie elektroniczne zdjęć w formacie JPG w rozmiarach nie mniejszych niż 8 Mpix. Autorzy multimediów przesyłają fotokasty (z dźwiękiem lub bez). Zdjęcia powinny być opatrzone godłem, powtórzonym na zaklejonej kopercie z informacjami o autorze i numerami kolejnych pozycji w zestawie.
Wprowadzono dwie kategorie wiekowe: uczestników do 16 lat i powyżej 16 lat, co należy zaznaczyć w karcie zgłoszenia i na kopercie ze zdjęciami.

Prace konkursowe należy nadsyłać do 7 maja przez formularz na stronie: www.woak.torun.pl,
tel. 56 652 27 55.

 

KONKURS NA KOMIKS O CHEŁMNIE – MIEŚCIE ZAKOCHANYCH

Chełmiński Dom Kultury w Chełmnie – mieście zakochanych organizuje Konkurs Chełmno komiksem malowane. Udział mogą w nim wziąć indywidualni twórcy lub zespoły autorów. Prace w dowolnej technice, w formacie A4 w pionie powinny liczyć nie więcej niż 10 stron.

Komiksy, z ich wersjami elektronicznymi i streszczeniami, opatrzone godłami powtórzonymi na zaklejonych kopertach z informacjami o autorach należy nadsyłać do 27 stycznia pod adres:
Chełmiński Dom Kultury
Dworcowa 40 a
86-200 Chełmno
tel. 56 686 48 08
e-mail: pracownia@chdk.pl

 

XIX MIĘDZYNARODOWY KONKURS
TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY

ZAWSZE ZIELONO, ZAWSZE NIEBIESKO

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu przy współudziale Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Urzędu Miasta Torunia w Toruniu organizuje XIX Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Zawsze zielono, zawsze niebiesko pod hasłem Harmonijna różnorodność. Udział mogą w nim wziąć dzieci i młodzież w wieku od lat 4 do 19; prace konkursowe będą oceniane w czterech grupach wiekowych: od 4 do 7, od 8 do 10, od 11 do 13, od 14 do 16 i od 17 do 19 lat. Format prac nie powinien przekraczać 100×70 cm; technika wykonania jest dowolna.
Różnorodność i bogactwo życia na ziemi stanowi o niezwykłości naszej planety  – piszą organizatorzy. –  Mnogość form, kalejdoskop kształtów i kolorów, zróżnicowanie wielkości harmonijnie współpracują ze sobą, tworząc niezwykle spójny obraz otaczającej nas rzeczywistości. Ta fascynująca rozmaitość dotyczy nie tylko przyrody, świata roślin i zwierząt, ich naturalnego środowiska, różnych obszarów i stref klimatycznych, ale też naszego najbliższego otoczenia, naszych miast, domów, naszych bliskich i znajomych, nas samych z naszymi wspomnieniami i marzeniami.

Prace konkursowe (opatrzone metryczką: nazwisko, imię, wiek, adres autora, imię i nazwisko nauczyciela) należy nadsyłać do 30 kwietnia pod adres:
Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka
Rynek Nowomiejski 17
87-100 Toruń
tel. 56 62 275 34, fax 62 100 60
www.galeriadziecka.com
e-mail: kontakt@galeriadziecka.com