Cały świat w domowym teatrze

Podróżowanie i teatr – te dwa hasła zainspirowały do twórczych działań osoby uczestniczące w realizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu projekcie Mały wielki świat, czyli podróże z domowym teatrem wyobraźni. Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja kulturalna oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego przedsięwzięcie prowadzone było dwutorowo … Czytaj dalej Cały świat w domowym teatrze

Cały świat w domowym teatrze

Podróżowanie i teatr – te dwa hasła zainspirowały do twórczych działań osoby uczestniczące w realizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu projekcie Mały wielki świat, czyli podróże z domowym teatrem wyobraźni. Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja kulturalna oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego przedsięwzięcie prowadzone było dwutorowo – w dwóch grupach. Pierwszą tworzyli przedstawiciele kadr kultury: instruktorzy, animatorzy kultury oraz nauczyciele, drugą zaś rodziny poszukujące alternatywnych form spędzania ze sobą wolnego czasu, uczestniczki spotkań Centrum Aktywizacji Seniorów oraz wychowankowie Rodzinnego Domu Dziecka państwa Rzewuskich.

Warsztaty Storytelling w pracy teatru domowego.
Fot. Magdalena Jasińska

Zgodnie z drugim członem tytułu przygotowanego przez Magdalenę Jasińską projektu, jego program skupił się na zagadnieniach związanych z teatrem oraz innymi formami performatywnymi: Domowy teatr wyobraźni to metoda pracy w grupie wielopokoleniowej, która daje dużą satysfakcję i dorosłemu, i dziecku. W dodatku nie wymaga ona dużych środków finansowych – mówiła podczas uroczystego zakończenia projektu Magdalena Jasińska. Projekt Mały wielki świat miał formę cyklu warsztatów twórczych, które prowadzili artyści i animatorzy kultury.

Cykl ów zainaugurowały warsztaty projektowania gry miejskiej prowadzone przez Agnieszkę Zakrzewską i Adama Kowalkowskiego. Kolejne spotkanie poświęcone było sztuce opowiadania. Pod kierunkiem Beaty Frankowskiej i Jarosława Kaczmarka ze stowarzyszenia Studnia O. „podróżnicy teatralni” poznawali zasady Storytellingu w pracy teatru domowego. Ponieważ scenariusz jest rdzeniem (a nawet kręgosłupem) każdego spektaklu, cykl zajęć scenariopisarskich poprowadziła Magdalena Jasińska. Warsztat aktorski przygotowała i poprowadziła Marta Parfieniuk-Białowicz.

Warsztaty z Martą Parfieniuk-Białowicz.
Fot. Stanisław Jasiński

Podczas zajęć z Erwinem Regoszem uczestnicy odkrywali na nowo swój głos, uczyli się prawidłowo nim posługiwać, a także poznawali niezmierzone możliwości wykorzystania dźwięku naturalnego w spektaklu teatru domowego.

Kilka sposobów na wykonanie lalek teatralnych z dostępnych w każdym domu materiałów (również tych pochodzących z recyklingu) zdradziła natomiast Dominika Miękus.

Dzieci uczestniczące w projekcie przygotowały pod kierunkiem Katarzyny Rubiszewskiej wystawę fotografii inspirowanych toruńskimi legendami. Jak dodaje Magdalena Jasińska, podczas projektu …odwiedziliśmy Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika. Byliśmy w teatrze. Oglądaliśmy przedstawienie Odlot poświęcone tematyce podróży i inności. Projekt rozpoczął się 17 czerwca 2018 r. spotkaniem z reprezentantkami podróżniczej rodziny Łopacińskich – mamą Elizą i córką Łucją, które wspólnie z męską częścią familii (Wojciechem i Wojtkiem) w niespełna dwa lata okrążyły świat. Barwne opowieści z różnych zakątków globu inspirowały przez kolejne pięć miesięcy osoby biorące udział w warsztatach teatralnych i innych przedsięwzięciach realizowanych w ramach projektu Mały wielki świat, czyli podróże z domowym teatrem wyobraźni.

Warsztaty z Dominiką Miękus.
Fot. Stanisław Jasiński

Podczas uroczystego zakończenia odbywającego się 17 listopada w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu swoją premierę miał Poradnik domowego teatru wyobraźni, w którym znalazły się materiały powarsztatowe powstałe podczas realizacji projektu. Jak zaznaczyła Magdalena Jasińska: …autorami tekstów są artyści i animatorzy kultury, którzy prowadzili warsztaty, m.in. podróżniczka Eliza Łopacińska, animatorki kultury Alicja Usowicz i Agnieszka Zakrzewska, aktorki Dominika Miękus i Marta Parfieniuk-Białowicz, toruński kompozytor Erwin Regosz czy mistrzowie sztuki opowiadania Beata Frankowska i Jarosław Kaczmarek ze Stowarzyszenia Studnia O. Oprócz Poradnika domowego teatru wyobraźni do rąk uczestników spotkania trafił też kalendarz motywacyjny na rok 2019, w którym znalazły się …inspiracje do poszukiwań artystycznych i kreatywnych zabaw, których wspólnym mianownikiem są teatr i podróże. Co ważne, …oba powarsztatowe materiały edukacyjne można wykorzystywać zarówno w pracy zawodowej, twórczej, jak i w trakcie zabaw z dziećmi, łącząc ze sobą pokolenia – dodaje Magdalena Jasińska.

Wiele wzruszeń dostarczyła uczestnikom listopadowego spotkania nawiązująca do tematyki podróży etiuda przygotowana przez Helenę i Krzysztofa Rzewuskich oraz podopiecznych ich Rodzinnego Domu Dziecka. Ta wyjątkowa placówka kolejny już raz uczestniczyła w projekcie kulturotwórczym realizowanym przez WOAK i – jak podkreśliła pani Helena Rzewuska – z radością przyjmą zaproszenie do współudziału w następnych przedsięwzięciach. Z kolei uczestniczący w warsztatach animatorzy kultury i nauczyciele przyznawali, że dzięki warsztatom otworzyli się na nowe doświadczenia i na siebie nawzajem oraz poznali w praktyce nowe metody na animowanie grup wielopokoleniowych. Jak bowiem zaznacza autorka projektu, Magdalena Jasińska: …stworzyliśmy tytułowy „mały wielki świat”. Zaprzyjaźniliśmy się ze sobą, polubiliśmy spędzać ze sobą weekendy, śmiać się razem i tworzyć teatralne światy. Bawiliśmy się w teatr pomimo stereotypowych barier i różnic między pokoleniami.